O programie

Celem programu jest wzmocnienie instytucjonalne oraz zwiększenie potencjału KGW z województwa podlaskiego. W ramach zaplanowanych działań zaplanowano:

– uruchomienie platformy edukacyjno-informacyjnej www.kgwpodlaskie.pl, której celem jest wsparcie merytoryczne oraz promocyjne KGW z woj. podlaskiego

– uruchomienie Podlaskiej Akademii KGW, której celem jest podniesienie kompetencji członków KGW z woj. podlaskiego

– uruchomienie Szkoły Liderów KGW, której celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności lokalnych liderów reprezentujących KGW z woj. podlaskiego

– przeprowadzenie certyfikacji KGW w celu wzmocnienia organizacji i standaryzacji prowadzonych działań przez KGW z woj. podlaskiego

Platforma edukacyjno-informacyjna www.kgwpodlaskie.pl

baza podlaskich KGW

 

artykuły oraz materiały szkoleniowe

 

wzory dokumentów oraz kontakty do specjalistów

Działania wspierające Koła Gospodyń Wiejskich:

Podlaska akademia KGW

Szkolenia stacjonarne lub online
m.in. z zakresu finansów, współpracy ze społecznością lokalną, poszukiwania źródeł finansowania, prowadzenia działalności dochodowej i sprzedaży produktów.ZGŁOŚ SIĘ

Szkoła liderów KGW

Regionalne i krajowe wizyty studyjne
Warsztaty liderskie
Specjalistyczne szkolenia
m.in. z zakresu promocji, zarządzania zespołem, współpracy z sektorem prywatnym


ZGŁOŚ SIĘ

Certyfikacja KGW

Standaryzacja jakości zarządzania KGW
Wzmocnienie potencjału KGW
np. poprzez przygotowanie biznesplanu

ZGŁOŚ SIĘ

Realizatorzy

Fundacja OKNO NA WSCHÓD – organizacja pozarządowa utworzona w 2008 roku, działająca na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie – społeczna organizacja mieszkańców wsi Łapy Szołajdy i Łapy Dębowina realizująca od 2019 roku działania na rzecz lokalnej społeczności.

KGW W WOJ. PODLASKIM W LICZBACH

0

LICZBA KGW W WOJ. PODLASKIM

0

LICZBA CZŁONKÓW KGW Z WOJ. PODLASKIEGO

0

ODBIORCY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ KGW W WOJ. PODLASKIM